top of page

hrad rock

ANEB STŘEDOVĚKÝ POULIČNÍ BIGBEAT

Hrad rock. Slovní spojení, které používá sama kapela Quanti Minoris, poměrně přesně charakterizuje produkci tohoto brněnského kvinteta.

Žánrově lze Quanti Minoris zařadit jako historizující folkrock

s keltskými kořeny. Za nejvýstižnější označení lze považovat

hradní podobu rocku, tedy „hradrock“.

Repertoár tvoří, kromě vlastní tvorby, většinou zhudebněná poezie středověkých autorů (anonymních, ale i známých jako např. F. Villon).

Hudba je vlastní a je pouze inspirována hudbou z období 13. – 17. století.

Pro podpoření autentické atmosféry jsou místy použity skladby

nebo části skladeb mistrů tohoto období a to jak anonymních,

tak známých, např. John Dowland, M. Praetorius, J.S. Bach apod.

Melodická linka s nosným středověkým prvkem za použití replik

historických nástrojů je přepasírována přes rockový základ.

Výsledkem je sice stylově hůře zařaditelný hudební směr,

ale o to je zajímavější svojí barevností zvukovou (gemshorn, šalmaj,

křivý roh, zobcové flétny, píšťala s měchuřinou, chalumeau, příčná flétna, loutna, kvinterna, viola da gamba-alt.), ale i rytmickou (kromě tradičních

4/4, 3/4 nebo 6/8, tak i méně používaných 10/8, místy 7/8, 5/8, 7/4, 9/4

a jiné …veselé…). Tato hudba zapadne stejně dobře do prostředí hradů

a zámků, tak i na pódia folkových, rockových, ale i etno a worldmusic festivalů, nebo do prostor malých klubů.

Quanti Minoris hrají v obsazení:
Zdenek ikon.jpg

Zdeněk Němeček
zpěv, loutna, ak. kytara, zobcové flétny, příčná flétna, picolla, křivý roh, chalumeaux, gemshorny,

píšťala s měchuřinou, whistle…

Ata ikon.jpg

Aťa Lukáš

violoncello, zobcová flétna, zpěv

Patricie ikon.jpg

Patricie Theimerová

housle, zpěv

Roman ikon.jpg

Roman Golda

bicí, zpěv

Vojta ikon.jpg

Vojtěch Herka

basová kytara, zpěv

bottom of page